شهر شویتو یکی از توابع شهر نانان از استان فوجیان است که بر اساس آمار سازمان گمرک چین، می توان این شهر را با ۶۰ درصد صادرات سنگ چین و ۱۵ درصد صادرات جهانی به عنوان بزرگترین مرکز تجارت سنگ دنیا برشمرد. این شهر در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ آبان سال ۹۶ میزبان ۱۸ غرفه دار ایرانی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ شویتو خواهد بود.

لازم به ذکر است برای اولین بار غرفه داران ایرانی حاضر در این نمایشگاه با نظارت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و تحت مجوز برگزاری سازمان توسعه تجارت ایران سازماندهی شده اند. 

امید است با سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان ایرانی جهت حضور در نمایشگاه های خارج از کشور و تخصیص یارانه دولتی به غرفه داران ایرانی، بتوان هرچه بیشتر به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی کشور کمک کرد.   

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیوستن به این نمایشگاه می توانند با شماره های ۳۲۶۱۲۵۵۷-۰۳۱ و ۰۹۱۲۹۴۷۹۲۶۵ تماس حاصل نمایند.