You don't have javascript enabled. Good luck with that.
تاریخ : 1395/08/14
ساعت : 19:58

از آنجا که همراهی مسوولان دولتی و استفاده از تجربیات و نقطه نظرات آنها می تواند به حضور توانمند، هدفمند و مستمر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان در عرصه های رقابت بین الملل کمک کند و قطعا تاثیر بسزایی در توسعه صادرات و دسترسی به بارار مصرف جدید خواهد داشت، با هماهنگی های صورت گرفته توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و دعوت رسمی دکتر فرجوند سفیر کشورمان در کنیا، غرفه داران کشورمان در محل سفارت ایران در نایروبی مهمان عوامل سفارت بودند. در این نشست صمیمی علاوه بر سفیر ایران، رایزن بازرگانی کشورمان نیز حضور داشته و به بیان دیدگاه های کارشناسی خود پیرامون پتانسیل های بازار کنیا و منطقه شرق آفریقا پرداخت.

بررسی هدفمند بازار، حضور مستمر، برقراری ارتباط با بخش بازرگانی ایران در نایروبی، استفاده از تمام ظرفیت و حمایت دولت از جمله عواملی است که طبق نظر سفیر ایران موجب خواهد شد شرکت های ایرانی تجارت موفقی با قاره سیاه داشته باشند. همچنین نیاز مبرم به انواع محصولات و خدمات، دسترسی به آب های آزاد، عضویت در شورای جوامع شرق آفریقا و استقبال دولت از سرمایه گذاری های خارجی امتیازات منحصر به فردی است که در علاقه مندی دیگر کشورها به حضور در کنیا بسیار موثر است و شرکت های ایرانی نباید از این موقعیت غافل باشند. در ادامه در ضیافت ناهار سفارت، مشارکت کنندگان ایرانی نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

بازدید وزیر زیرساخت های شهری کنیا از نمایشگاه از دیگر اتفاقات مهم روز دوم نمایشگاه صنعت ساختمان کنیا بود.