You don't have javascript enabled. Good luck with that.
تاریخ : 1396/03/10
ساعت : 15:00

در دومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، زیرساخت های حمل و نقل، خدمات شهری و ایمنی کنیا، نمایندگان شرکت های کاشی مرجان، ساختمانی بالاست، پتروپاتله پارسیان و عایق صدف شرق با همراهی مدیر بخش خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در جلسه ای در محل سفارت کشورمان در نایروبی شرکت کردند. در این جلسه، دکتر فرجوند سفیر ایران در کنیا و آقای دیلان رایزن بازرگانی کشورمان حضور داشتند. در این جلسه پتانسیل های موجود در بازار کنیا و شرق آفریقا، نیازها، روش های مؤثر در برقراری ارتباطات تجاری، نحوه ورود به بازار و قوانین و مقررات حاکم بر ثبت شرکت و اخذ نمایندگی از سوی عوامل سفارت ایران مطرح و بررسی شد. در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید غرفه داران کشورمان نیز بر مبنای زمینه فعالیت خود و اهداف تجاری صادراتی پیش رو، سؤالاتی را مطرح کردند تا با دریافت پاسخ های کارشناسی و به روز، تصمیمات تجاری خود در بازار شرق آفریقا را اتخاذ کنند.